Studio Slika

Studio "VooDoo" raspolaže prostorom od 55 m2 od čega su za "Tehniku" izdvojena 22 m2. Izgrađen je po svim pravilima akustike i po principu "soba u sobi". Prostor "Tehnike" je realizovan kao "LEDE" soba ("Live End Dead End).    

 "Tehnika" je klimatizovana i raspolaže dnevnom svetlošću kao i prozorima za provetravanje - direktno dovođenje svežeg vazduha. Pušenje u "Tehnici" je zabranjeno. Pušači mogu pušiti u salonu ili na terasi.

Rad u "Tehnici" bazira se na mogućnosti istovremene i paralelne upotrebe čak 10 "Digital Audio Workstation" sistema na deset međusobno integrisanih računara.

Sedam “Apple Macintosh” i tri “Pentium” računara međusobno su povezana "Ethernet" i "MIDI" mrežom. Potpuna međusobna sinhronozacija računara postignuta je pomoću "Master House MTC" i "Master House Word Clock" za koji su zaduženi "MOTU MTP AV" i "Apogee Big Ben" sinhronajzeri.

Prvi od ovih 10 "DAW" sistema, ima ulogu digitalnog režijskog stola (G5 eight core). U njemu se sabiraju svi ostali "DAW" sistemi, računari kao i sve digitalne i analogne konekcije ostvarene u "Tehnici". Ovaj "Glavni" ili "Računar-Mixer" raspolaže sa 12 "ADAT" - digitalnih audio ulaza i izlaza, snažnim DSP-jem i motorizovanim reglerima.

Softversko okruženje ovog "Mixera" je Apple Logic Pro Studio 9 ili Cubase 5 ili Pro Tools 8 LE.