“VooDoo”studio je koncipiran za snimanje muzike ali i za obradu zvuka na filmu i TV (“Surround 5.1” monitorski

sistem i najmodernije biblioteke sa efektima).

U studiju se mogu obaviti mikrofonska snimanja vokala i drugih solista, manjeg hora, kamernih ansambala kao

i složena višemikrofonska snimanja “živog” bubnja, ”MIDI” programiranje, miks, post-produkcija i mastering.

Komponovanje, aranžiranje, orkestriranje, sviranje klavijatura predstavljaju ”muzičku” ponudu studija!

Izrada muzike i obrada zvuka za pozorišne predstave, reklame, špice, TV serije i filmove, su najčešći poslovi u studiju.

Sinhronizacije i nah-sinhronizacije kratkometražnih i dugometražnih animiranih i igranih struktura “uz sliku”,

sa više glumaca jednovremeno!

 

 “VooDoo” studio obučava buduće polaznike, u vidu kurseva ili “privatnih” časova, iz sledećih oblasti:

1.   Analogno snimanje  
2.   Digitalno snimanje  
3.   ”MIDI” (Music Instruments Digital Interface)  
4.   Tehnike višekanalnog snimanja i montaže zvuka  
5.   Tehnike višekanalnog miksa  
6.   Muzička produkcija  
7.   Produkcija zvuka za vizuelne medije  
8.   Digitalni audio sistemi (Logic, Cubase, Nuendo, Pro-Tools..)  
9.   Postprodukcija i mastering  
10.   Klasična harmonija  
11.   Moderna-Jazz harmonija sa improvizacijom  
12.   Kontrapunkt  
13.   Muzički oblici  
14.   Orkestracija  
15.   Aranžiranje

“VooDoo” studio prodaje software!

Imamo sve što poželite! Čak i hardware možemo nabaviti po najboljim cenama! Nabavka preko ovlašćenog

distributera sa garancijom godinu dana.